Shop plastic free in Llangollen

Shop plastic free in Llangollen

Starting with David Attenborough’s documentary Blue Planet II about plastic pollution in the ocean, the world has begun to embrace the plastic-free philosophy. There are so many reasons why we should try to limit our use of plastic: it is not biodegradable, it piles up in the environment, it spoils groundwater and affects the food chain, and it affects us and the wildlife around us.

Alternatives to plastic

In Llangollen, we are trying to make a difference and suggest alternatives to people who are buying from our shops. Porter’s Deli offers refills, if you’d like buy ground coffee, or rice, lentils and quinoa. They also offer alternative food wrapping paper, made by our local Welsh artisan at Llanvalley Handmade Natural Products.

Llanvalley beeswax food wraps are durable, re-usable, and if they look too worn out, all you need to do is to put them in the oven to re-fresh them. They have beautiful designs for Christmas or for the kids’ pack-lunch, and they can be used to even wrap home made Christmas gifts. What gift can be more wonderful than to pass on not only something delicious, but ethical and mindful of the future of our planet. 

You can buy the food wraps on Llanvalley’s website here or directly from Porter’s Deli shop in Llangollen here.

 

Siopa heb blastig yn Llangollen

Ers rhaglen ddogfen David Attenborough, Blue Planet II, ynghylch llygredd plastig yn y cefnfor, mae’r byd a’i phobl wedi mynd ati i roi’r athroniaeth di-blastig ar waith. Mae sawl rheswm pam y dylen ni fod yn cyfyngu ein defnydd o blastig : dydy o ddim yn fioddiraddadwy, mae’n casglu yn yr amgylchedd, mae’n difetha dŵr daear ac yn effeithio ar y gadwyn fwyd. Yn ogystal mae’n effeithio arnom ni a’r bywyd gwyllt o’n hamgylch.   

Yn Llangollen, rydym yn ceisio gwneud gwahaniaeth ac rydym yn cynnig opsiynau amgen i bobl sy’n prynu o’n siopau. Mae Deli Porter’s yn cynnig ail-lenwi cynhwysyddion os ydych chi’n prynu coffi, reis, corbys neu quinoa ac ati. Maen nhw hefyd yn cynnig papur lapio bwyd gwahanol, wedi ei wneud gan ein crefftwr Cymraeg lleol o gwmni Cynnyrch Naturiol â Llaw Llanvalley.

Mae deunydd lapio bwyd o gwyr gwenyn yn wydn, gallwch eu hail-ddefnyddio ac os ydyn nhw’n mynd i edrych yn hen, gallwch eu rhoi yn y popty i’w hailwampio. Mae dyluniadau arbennig ar gyfer y Nadolig neu ar gyfer pecynnau bwyd plant. Gallwch hefyd eu defnyddio i lapio anrhegion Nadolig wedi eu gwneud â llaw. Mae’n anrheg anhygoel ichi rannu ag eraill gan ei fod yn ddeniadol ond hefyd yn foesegol ac yn ystyried dyfodol ein planed.

Gallwch brynu’r deunyddiau lapio bwyd ar wefan Llanvalley neu yn uniongyrchol o Siop Deli Porter’s yn Llangollen yma.