Live Local, Shop Online

Live Local, Shop Online

There is no reason to believe that if you shop online, you can’t buy high quality, artisan products from local producers. In and around Llangollen, we are lucky to be blessed not only with wonderful produce, but with local producers who can deliver straight to your door.

Pen-y-lan Pork

A contender for best sausage producer in the UK, Pen-Y-Lan Pork sausages have 88% to 92% meat content. Mike and the team at Pen-y-Lan Pork strongly believe that selling direct to the public is the future of a successful business. This is the reason why you won’t find them in any large supermarket chains.

If you miss them at local farmers markets, you can still buy online here .

Rachel Vegan’s Cakes

A delicious range of hand-made cakes are available, aimed primarily at the vegan and dairy intolerant market but can, of course, be enjoyed by everyone!

You can order online here.

 

Sabor de Amor 

As seen on Top of the Shop, on BBC2, Sabor de Amor was one of the finalists of this successful TV program. Beatriz offers authentic Spanish sauces and preserves, such as the famous Paella sauce, aioli or sofrito. Read her story here. 

 

Llanvalley Handmade Natural Products 

Carol makes a range of goats milk soap, honey and beeswax balms and beeswax food wraps, that are all environmentally friendly. All her natural products are handmade using traditional methods, on her smallholding close to the Pontcysyllte Aqueduct in the Vale of Llangollen. Carol uses fresh milk from her own goats who are free to roam the wooded hillside, she uses honey from Wales or Shropshire, and home grown herbs and flowers. Visit her online shop here. 

 

The Bridge Lodge 

Their products are always based on the wild foods that they forage from the woodland nestled alongside the River Dee. They also run supper clubs featuring wild edible plants.

Find out more about their story here.

 

Patchwork Patés

All patés are made in small batches following a traditional family recipe. The online shop is full of flavoursome patés and jams, and gifts sets. See them online here

More local producers are featured here

Byw’n Lleol, Siopa Ar-lein

Os ydych chi’n siopa ar-lein dydy hynny ddim yn golygu nad oes modd ichi brynu cynnyrch artisan o safon gan gynhyrchwyr lleol. Yn Llangollen a’r fro, rydym yn lwcus o fanteisio ar gynnyrch lleol arbennig yn ogystal â chynhyrchwyr lleol sy’n medru danfon nwyddau i’ch cartref.   

Porc Pen-y-lan: Cystadleuydd ar gyfer y cynhyrchydd selsig gorau ym Mhrydain, mae selsig Porc A Pen-Y-Lan Pork yn cynnwys 88% i 92% o gig. Mae Mike a’r tîm yn Porc Pen-y-Lan yn credu’n gryf fod gwerthu’n uniongyrchol i’r cyhoedd yn ffordd o sicrhau dyfodol llwyddiannus i fusnes. Dyma’r rheswm na welwch chi eu cynnyrch mewn unrhyw archfarchnadoedd mawr. Os nad ydych yn llwyddo i brynu eu cynnyrch mewn marchnadoedd ffermwyr lleol, gallwch brynu ar-lein yma  https://www.penylanpork.com/store/

Cacennau Fegan Rachel: Mae dewis anhygoel o gacenni cartref ar gael, yn arbennig yn benodol ar gyfer pobl fegan a’r rheiny gydag anoddefiad at gynnyrch llaeth ond wrth gwrs gall unrhyw un eu mwynhau! Archebwch ar-lein  http://www.rachelsvegancakes.co.uk/

Sabor de Amor – wedi ymddangos ar Top of the Shop, ar BBC2, roedd Sabor de Amor yn un o’r cystadleuwyr terfynol ar y rhaglen deledu lwyddiannus hon. Mae Beatriz yn cynnig sawsiau a chyffeithiau Sbaeneg go iawn, fel y saws Paella enwog, aioli neu sofrito.

Cynnyrch Naturiol  Llaw Llanvalley – Mae Carol yn gwneud ystod o sebon llaeth gafr, balmau cwyr gwenyn a defnydd lapio bwyd o gwyr gwenyn sydd i gyd yn llesol i’r amgylchedd. Mae hi’n gwneud ei holl gynnyrch naturiol â llaw yn defnyddio dulliau traddodiadol a hynny ar ei thyddyn ger Traphont Ddŵr Pontcysyllte yn Nyffryn Llangollen. Mae Carol yn defnyddio llaeth ffres o’i geifr ei hun sy’n rhydd i grwydro’r llechwedd goediog. Hefyd mae hi’n defnyddio mêl o Gymru neu Swydd Amwythig a pherlysiau a blodau wedi eu plannu ei hun. 

The Bridge Lodge – Mae eu cynnyrch bob amser yn ymwneud â’r bwydydd gwyllt maen nhw’n eu fforio o’r coetir ger glannau Afon Dyfrdwy. Maen nhw hefyd yn cynnal clybiau swper gan gynnig blodau gwyllt bwytadwy.