Light-up Local Food

Light-up Local Food

Shop locally this Christmas and look for the Light-up Local Food stalls. The event is a series of pop-up food and drink markets promoting local producers based in North Wales. They will be part of Christmas-themed events across North Wales in November as follows: 

• Mold: 26th November from 3pm to 7pm

• Denbigh: 29th November from 12 to 8pm

• Ruthin: 30th November from 10am to 4pm

Llangollen: 30th November from 1pm to 5pm

Light Up Local Food brings you local Welsh food and drink producers and are jam-packed with delicious street food, food to take away, local samples from businesses, and gifts to take home. This is the perfect way to celebrate the beginning of the festive season, and spend a unforgettable family day out.  Keep an eye on our Facebook page here for updates. 

Free entry.

Event brought to you by: / Digwyddiad a ddygwyd i chi gan:

Llangollen & Dee Valley Good Grub Club / Clwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy

Clwydian Range Food & Drink / Bwyd a Diod Bryniau Clwyd

With funding from: / Gyda chyllid gan:

Welsh Government / Llywodraeth Cymru

Clwydian Range & Dee Valley AONB / Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy AHNE

Denbighshire County Council / Cyngor Sir Ddinbych

Flintshire County Council / Cyngor Sir Y Fflint

_________________________________________

Taro Goleuni ar Fwyd Lleol y Nadolig hwn

Siopwch yn lleol y Nadolig hwn a chwiliwch am y stondinau Taro Goleuni ar Fwyd Lleol. Mae’r digwyddiad yn gyfres o farchnadoedd gwib bwyd a diod sy’n hyrwyddo cynhyrchwyr lleol o ogledd Cymru. Bydd y marchnadoedd yn rhan o ddigwyddiadau Nadoligaidd ar draws gogledd Cymru ym mis Tachwedd  fel a ganlyn:

• Yr Wyddgrug: 26ain o Dachwedd o 3yp tan 7yh

• Dinbych:  29ain o Dachwedd o 12yp tan 8yh

• Rhuthun: 30ain o Dachwedd o 10yb tan 4yp

Llangollen: 30ain o Dachwedd, o 1yp tan 5yp

Mae Taro Goleuni ar Fwyd Lleol yn cyflwyno ichi gynhyrchwyr bwyd a diod lleol Cymreig gyda’r digwyddiadau yn llawn dop o fwydydd stryd blasus, bwyd i fynd gyda chi, ac anrhegion i fynd adref. Dyma’r ffordd berffaith i ddathlu dechrau’r ŵyl a threulio diwrnod allan bythgofiadwy gyda’r teulu.

Mynediad am ddim.

Event brought to you by: / Digwyddiad a ddygwyd i chi gan:

Llangollen & Dee Valley Good Grub Club / Clwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy

Clwydian Range Food & Drink / Bwyd a Diod Bryniau Clwyd

With funding from: / Gyda chyllid gan:

Welsh Government / Llywodraeth Cymru

Clwydian Range & Dee Valley AONB / Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy AHNE

Denbighshire County Council / Cyngor Sir Ddinbych

Flintshire County Council / Cyngor Sir Y Fflint

[/cm