Stylish Christmas at the Chainbridge Hotel

Stylish Christmas at the Chainbridge Hotel

The historic Chainbridge Hotel has announced its fantastic Christmas events for 2018. You can spend your Christmas in style at this landmark hotel in North Wales, enjoying a fun programme of Christmas events for celebrations with family, work or friends.

Choose from the 2-day Christmas Ball on 14th-15th December (details here), a delicious Christmas Lunch showcasing Welsh produce in a sophisticated menu (details here), or a few days of sheer celebration with their Christmas package (details here). Why not stay longer and join the New Year’s Eve party? (details here).

The Chainbridge Hotel is blessed with a stunning location on the banks of the River Dee, overlooking the historic Chain Bridge surrounded by beautiful countryside, sandwiched between the vibrant and historic town of Llangollen and the vistas of Horseshoe Pass. What more can you wish for when looking for a Christmas location this year?

The full details about the events are to be found on the Chainbridge Hotel website, please visit here

__________________________________

Ymlaciwch a llawenhewch y Nadolig hwn yng Ngwesty Pont y Gadwyn, Llangollen

Mae’r gwesty hanesyddol  hwn, Chainbridge Hotel, wedi cyhoeddi ei ddigwyddiadau arbennig ar gyfer Nadolig 2018. Cewch dreulio eich Nadolig mewn steil yn y gwesty arwyddocaol hwn yng ngogledd Cymru, a mwynhau rhaglen o ddigwyddiadau Nadoligaidd llawn hwyl er mwyn dathlu gyda’ch teulu, cydweithwyr neu ffrindiau.

Dewiswch o’r Ddawns Nadolig ddeuddydd ar y 14eg-15fed o Ragfyr (manylion yma), Cinio Nadolig blasus gyda chynnyrch Cymreig ar fwydlen soffistigedig (manylion yma), neu ychydig ddyddiau o ddathlu mawr gyda’u pecyn Nadolig (manylion yma). Pam ddim aros yn hirach ac ymuno yn y parti Nos Galan? (manylion yma).

Mae Gwesty Pont y Gadwyn mewn lle syfrdanol ar lannau Afon Dyfrdwy, yn edrych dros y Bont Gadwyn hanesyddol yng nghanol ardal wledig odidog, rhwng tref hanesyddol a bywiog Llangollen a golygfeydd Bwlch yr Oernant. Beth arall sydd arnoch chi ei angen pan fyddwch chi’n chwilio am leoliad Nadoligaidd eleni?

Mae manylion llawn y digwyddiadau i’w cael ar wefan Gwesty Pont y Gadwyn, yma. (dolen gyswllt)