12 reasons why you should buy North Wales produce this Christmas

12 reasons why you should buy North Wales produce this Christmas

A merry band of North Wales finest local food & drink producers have come together to spread the word about why you should buy local this Christmas.

Why local producers believe you should buy local this Christmas
 1. Local produce keeps food miles low said Rachel from Rachel’s Vegan Cakes, Bwlchgwyn.
 2. Pip Gale from Wales’ oldest Wine Bar in Llangollen says that by buying locally You help build a sense of community
 3. Marina of Marina’s Italian Cookery in Ruthin placed her emphasis on the food itself  You get an authentic product from traditional recipes.
 4. Mike Ford, farmer and founder of award-winning Pen-y-Lan Pork sausages, Wrexham, says You support local farmers… and the food tastes better
 5. You can’t beat the quality and taste of local produce said Ferry of Llangollen Brewery.
 6. Beatriz and her authentic Spanish flavours from Sabor de Amor, Wrexham believes that Buying local keeps the community alive.
 7. Buying local supports local families emphasises Anna from Chilly Cow Ice Cream – who’s award winning artisan ice cream supports her own family’s farm in Llanychan, Ruthin.
 8. Buying local directly supports local businesses and families believes Matt from Tyn Dwr Hall, a magnificent Grade II* wedding venue just outside Llangollen. 
 9. And chocolatier Jo from Aballu Artisan Chocolates said It’s better quality and boosts our local economy.
 10. You help keep local people and farmers in business said Carol from Llanvalley, makers of goats milk soap in Froncysyllte.
 11. Saisuree from the innovative Authentic Thai Cuisine, Mold said Buying local is good value and reduces our carbon footprint
 12. And last, but by no means least Margaret from Patchwork Foods, Ruthin, winner of over 80 taste awards said You support the local community and families.
Where to buy local this Christmas

Two local food groups have come together to make it easy for you to taste and buy the amazing range of local produce we have on our doorstep this Christmas. The Clwydian Range Food & Drink group and the Llangollen & Dee Valley Good Grub Club have organised Light Up Local Food pop-up Christmas markets across the region. Each market will have its own unique flavour but you can expect a tasty combination of locally produced food & drink stalls and festive cookery demonstrations complemented by seasonal music, carol singing, Santa appearances, Christmas parades, craft stalls and much more…

Come and meet our merry band of local producers and more at Light Up Local Food markets across North East Wales: 

 • Mold: 26th November from 3pm to 7pm
 • Denbigh: 29th November from 12 to 8pm
 • Ruthin: 30th November from 10am to 4pm
 • Llangollen: 30th November from 1pm to 5pm

To find out more visit: www.goodgrubclub.wales/christmas or find us on Facebook and Twitter

12 o resymau da dros brynu cynnyrch Gogledd Cymru y Nadolig hwn

Mae criw llawen o gynhychwyr bwyd a diod gorau’r Gogledd wedi dod ynghyd i ledaenu’r gair am fanteision prynu’n lleol y Nadolig hwn. 

Pam mae cynhyrchwyr lleol yn credu y dylech brynu’n lleol y Nadolig hwn

 1. Mae cynnyrch lleol yn lleihau milltiroedd bwyd meddai Rachel o Rachel’s Vegan Cakes, Bwlchgwyn.
 2. Dywedodd Pip Gale o’r Wine Bar, Llangollen y Gallwch helpu i greu ymdeimlad o gymuned drwy brynu’n lleol.
 3. Mae Marina o Marina’s Italian Cookery yn Rhuthun yn rhoi’r pwyslais ar y bwyd ei hun Cewch gynnyrch dilys drwy ddefnyddio ryseitiau traddodiadol.
 4. Dywedodd Mike Ford, ffermwr a sylfaenydd y cwmni cynhyrchu selsig llwyddiannus, Pen-y-Lan Pork yn Wrecsam Byddwch yn cefnogi ffermwyr lleol… ac mae blas gwell ar y bwyd!
 5. Mae ansawdd a blas cynnyrch lleol yn ddiguro meddai Ferry o Llangollen Brewery.
 6. Mae Beatriz, sy’n creu blasau Sbaenaidd yn Sabor de Amor, Wrecsam yn credu bod Mae prynu’n lleol yn cadw’r gymuned yn fyw.
 7. Drwy brynu’n lleol, byddwch yn cefnogi teuluoedd lleol yw neges Anna o Chilly Cow Ice Cream – cwmni sydd wedi ennill gwobrau am yr hufen iâ y mae’n ei gynhyrchu ar y fferm deuluol yn Llanychan, Rhuthun.
 8. Drwy brynu’n lleol, byddwch yn cefnogi busnesau a theuluoedd lleol meddai Matt o Tyn Dwr Hall, adeilad Gradd II godidog ar gyrion Llangollen lle cynhelir priodasau. 
 9. Yn ôl Jo o Aballu Artisan Chocolates Mae’r ansawdd yn well ac mae’n hwb i’r economi leol.
 10. Dywedodd Carol o Llanvalley, sy’n cynhyrchu sebon llaeth gafr ym Mroncysyllte y Byddwch yn helpu pobl a ffermwyr lleol i barhau i fasnachu.
 11. Dywedodd Saisuree o gwmni arloesol Authentic Thai Cuisine, yr Wyddgrug Drwy brynu’n lleol, gallwch arbed arian a lleihau’ch ôl troed carbon
 12. Ac yn olaf, ond nid yn lleiaf, dywedodd Margaret o Patchwork Foods, Rhuthun, sydd wedi ennill dros 80 o wobrau bwyd Byddwch yn cefnogi’r gymuned a theuluoedd lleol.

Gyda’r ansicrwydd sydd ynghlwm wrth Brexit a’r newid yn yr hinsawdd yn y newyddion bob dydd, mae’n anodd iawn dadlau â nhw. Ac os yw’n golygu y bydd eich Nadolig yn fwy blasus nag erioed, does dim rheswm dros beidio â prynu’n lleol.

Ble i brynu’n lleol y Nadolig hwn

Mae dau o grwpiau bwyd lleol wedi dod ynghyd i’w gwneud yn haws i chi flasu a phrynu’r amrywiaeth anhygoel o gynnyrch lleol sydd ar garreg ein drws y Nadolig hwn. Mae grŵp Bwyd a Diod Bryniau Clwyd a Chlwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy wedi trefnu marchnadoedd Nadolig Goleuo Bwyd Lleol drwy’r rhanbarth. Bydd gan bob marchnad ei naws unigryw ei hun ond gallwch ddisgwyl cyfuniad da o stondinau bwyd a diod lleol ac arddangosfeydd coginio ynghyd â cherddoriaeth dymhorol, canu carolau, Sion Corn, gorymdeithiau Nadolig, stondinau crefft a llawer mwy  …

Dewch draw i gwrdd â’r criw llawen o gynhyrchwyr lleol a rhagor ym marchnadoedd Goleuo Bwydd Lleol yn y Gogledd-ddwyrain: 

• Yr Wyddgrug: 26ain o Dachwedd o 3yp tan 7yh

• Dinbych:  29ain o Dachwedd o 12yp tan 8yh

• Rhuthun: 30ain o Dachwedd o 10yb tan 4yp

• Llangollen: 30ain o Dachwedd, o 1yp tan 5yp